Vytváření koláčových grafů pomocí Highcharts a Mysql v PHP

Ahoj všichni, setkejte se se mnou znovu portgastea, fešák ze Sundy hehe, tento tutoriál vytváří Graf Koláč s Highcharts a Mysql v PHP. Existuje mnoho grafů nebo tabulek, které podporují PHP, ale ty, které jsou docela dobré, jsou Highcharts (http://www.highcharts.com/).

Dobře, pojďme vytvořit databázi & tabulka mysql, jak je uvedeno níže

-- phpMyAdmin SQL výpis
-- verze 4.2.7.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Hostitel: 127.0.0.1
-- Doba generování: 14 července 2015 na 17.55
-- Verze serveru: 5.6.20
-- Verze PHP: 5.5.15
 
51&q=SOUBOR&lr=long_cs">SOUBOR SQL_MODE = "NO_AUTO_HODNOTA_NA_NULA";
51&q=SOUBOR&lr=long_cs">SOUBOR časové pásmo = "+00:00";
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
 
--
-- Databáze: "výukový program".
--
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- Struktura "večerní" tabulky
--
 
51&q=VYTVOŘIT&lr=long_cs">VYTVOŘIT 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL 51&q=LI%20NE%20EXISTUJE&lr=long_cs">LI 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE EXISTUJE `evenement` (
`id` 51&q=INT&lr=long_cs">int(11) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `title` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(255) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">COLLATE utf8_bin 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `start` 51&q=DATETIME&lr=long_cs">datetime 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `end` 51&q=DATETIME&lr=long_cs">datetime 51&q=DEFAULT&lr=long_cs">DEFAULT 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `url` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(255) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">COLLATE utf8_bin 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `allDay` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(255) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">COLLATE utf8_bin 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL 51&q=DEFAULT&lr=long_cs">DEFAULT 'false'
) 51&q=ENGINE&lr=long_cs">ENGINE=51&q=INNODB&lr=long_cs">InnoDB 51&q=DEFAULT&lr=long_cs">DEFAULT 51&q=CHARSET&lr=long_cs">CHARSET=utf8 5.1/v/ne-zadali-operators.html">COLLATE=utf8_bin 51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT=1 ;
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- Struktur dari tabel `images`
--
 
 
-- Struktur dari tabel `master`
--
 
51&q=VYTVOŘIT&lr=long_cs">VYTVOŘIT 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL 51&q=LI%20NE%20EXISTUJE&lr=long_cs">LI 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE EXISTUJE `master` (
`id_daftar` 51&q=INT&lr=long_cs">int(5) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `s_nama` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(150) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `s_jk` 51&q=INT&lr=long_cs">int(1) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `s_agama` 51&q=INT&lr=long_cs">int(1) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `s_tmp_lahir` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(100) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `s_tgl_lahir` 51&q=DATE&lr=long_cs">date 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `jrsn_pil1` 51&q=INT&lr=long_cs">int(4) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `jrsn_pil2` 51&q=INT&lr=long_cs">int(4) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `tgl_daftar` 51&q=DATE&lr=long_cs">date 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `nisn` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(15) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `noreg` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(10) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `Alamat` 51&q=TEXT&lr=long_cs">text 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL
) 51&q=ENGINE&lr=long_cs">ENGINE=51&q=INNODB&lr=long_cs">InnoDB 51&q=DEFAULT&lr=long_cs">DEFAULT 51&q=CHARSET&lr=long_cs">CHARSET=latin1 51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT=172 ;
 
--
-- Dumping data untuk tabel `master`
--
 
51&q=INSERT&lr=long_cs">INSERT 51&q=INTO&lr=long_cs">INTO `master` (`id_daftar`, `s_nama`, `s_jk`, `s_agama`, `s_tmp_lahir`, `s_tgl_lahir`, `jrsn_pil1`, `jrsn_pil2`, `tgl_daftar`, `nisn`, `noreg`, `Alamat`) 51&q=VALUES&lr=long_cs">VALUES
(30, 'GUSTI SUMAINDRA', 1, 1, 'sadadad', '2009-03-01', 1103, 1254, '2015-04-08', '0001', '0001', ''),
(31, 'AFIF PRASETYA', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-08', '0002', '0002', ''),
(32, 'RIO RIVALDO', 1, 1, 'BEKASI', '1999-06-19', 1289, 1103, '2015-04-08', '9994256564', '0003', ''),
(33, 'MITA OKTAVIANI', 2, 1, 'JAKARTA', '2000-10-16', 2063, 1174, '2015-04-09', '0004', '0004', ''),
(34, 'MUHAMMAD NAJRI ALGHIFARI', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-11', '0005', '0005', ''),
(35, 'MUHAMAD YUSUP', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-04-01', 1254, 1289, '2015-04-13', '0006', '0006', ''),
(39, 'RIZKI RAHMAN', 1, 1, 'Jakarta', '2000-01-06', 1289, 1254, '2015-04-14', '0008', '0008', ''),
(40, 'MIZAM FADHLAN ANANDA', 1, 1, 'Jakarta', '2000-08-24', 2063, 1289, '2015-04-15', '0009', '0009', ''),
(41, 'AZKIYAI FAIZIN', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-12-29', 2063, 1289, '2015-04-15', '0010', '0010', ''),
(42, 'ANDIKA FEBRIANA', 1, 1, '04', '2000-02-04', 2063, 1174, '2015-04-15', '0011', '0011', ''),
(43, 'ANAK ANUNG ANINDITO', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-06-04', 2063, 1174, '2015-04-15', '0012', '0012', ''),
(44, 'RIZKY APRIANTO', 1, 1, 'Bekasi', '2000-04-15', 2063, 1174, '2015-04-15', '0013', '0013', ''),
(45, 'AVREDHO OZA YAMADHA', 1, 1, 'ngawi', '2000-03-25', 1289, 1103, '2015-04-15', '0014', '0014', ''),
(46, 'SAYYID MUHAMMAD', 1, 1, 'BEKASI', '2000-08-25', 1289, 1174, '2015-04-16', '0015', '0015', ''),
(47, 'ABDUL WAHAB', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-17', '0016', '0016', ''),
(48, 'ADE AGIL BUDI PRASETYO', 1, 1, 'BEKASI', '2000-05-12', 1289, 2063, '2015-04-18', '0018', '0018', ''),
(49, 'MUHAMMAD RIAN HASANI', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-18', '0019', '0019', ''),
(50, 'FATURRAHMAN', 1, 1, 'jakarta', '2000-09-18', 1289, 1103, '2015-04-18', '0020', '0020', ''),
(51, 'M. YUSUF EKO PRASETYO', 1, 1, 'SEMARANG', '2000-11-06', 1289, 2063, '2015-04-20', '0021', '0021', ''),
(52, 'M. DINA FRIZA', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-20', '0022', '0022', ''),
(53, 'M. FAHRI', 1, 1, 'jakarta', '2000-01-18', 1254, 1174, '2015-04-20', '0023', '0023', ''),
(54, 'AHMAD LATHOIFUL AWARIF', 1, 1, 'bekasi', '2000-09-07', 1254, 1174, '2015-04-20', '0024', '0024', ''),
(55, 'MUHAMMAD FAJAR', 1, 1, 'jakarta', '2001-01-01', 1289, 1174, '2015-04-20', '0011312741', '0025', ''),
(57, 'DAFIN NOUVAL ARIEF', 1, 1, 'bekasi', '2000-05-08', 1289, 2063, '2015-04-20', '0007', '0007', ''),
(58, 'RIFALDI PRATAMA', 1, 1, 'bekasi', '2000-07-05', 1289, 1254, '2015-04-20', '0026', '0026', ''),
(59, 'RISKY ANTONIO', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-21', '0028', '0028', ''),
(60, 'AGUS SETIAWAN', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-08-02', 1289, 1254, '2015-04-21', '0029', '0029', ''),
(61, 'MUHAMMAD KHARRIS AMBIEYA', 1, 1, 'Jakarta', '2000-03-03', 1289, 1103, '2015-04-21', '0030', '0030', ''),
(62, 'DIMAS ARYA PRASETYO', 1, 1, 'jakarta', '2000-06-23', 1289, 1103, '2015-04-21', '0031', '0031', ''),
(64, 'MUHAMMAD JOUNAIDI K', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-06-07', 1254, 2063, '2015-04-22', '0032', '0032', ''),
(65, 'FIRMAN MAULANA', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-12-29', 1289, 2063, '2015-04-22', '0017', '0017', ''),
(66, 'ASEP HERMANSYAH', 1, 1, 'jakarta', '2000-05-26', 1103, 2063, '2015-04-22', '0027', '0027', ''),
(67, 'SETYO ADJIE WIBOWO', 1, 1, 'Kebumen', '1999-10-25', 1254, 1289, '2015-04-22', '0033', '0033', ''),
(68, 'ACHMAD RIZAL NOVRIANTO', 1, 1, 'jakarta', '1999-11-16', 1254, 1289, '2015-04-22', '9995637039', '0034', ''),
(71, 'NAFIS NURPAUZAN', 1, 1, 'Jakarta', '2000-06-30', 1103, 1289, '2015-04-22', '0035', '0035', ''),
(72, 'M.JANUAR SN', 1, 1, 'BEKASI', '2000-01-28', 1289, 1254, '2015-04-22', '0036', '0036', ''),
(76, 'M. SYAIPUL ROZAK NOER', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-04-23', '0037', '0037', ''),
(77, 'TRY SEPTYAN S', 1, 1, 'BEKASI', '2000-09-29', 1103, 1254, '2015-04-23', '0038', '0038', ''),
(78, 'AFIF NANDA RIZKILLAH', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-09', 1289, 1254, '2015-04-24', '0039', '0039', ''),
(79, 'RACHMAT WAHYU RIFAI', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-07-17', 1103, 1289, '2015-04-24', '0040', '0040', ''),
(80, 'SADAM BILAGUNA', 1, 1, 'Jakarta', '2000-02-20', 1289, 1103, '2015-04-25', '0041', '0041', ''),
(81, 'MUHAMMAD RIAN AZHIM', 1, 1, 'BEKASI', '2000-05-14', 1289, 1103, '2015-04-25', '0007014806', '0042', ''),
(82, 'DWI PRAYUDI', 1, 1, 'magelang ', '2000-07-11', 1289, 1254, '2015-04-27', '0043', '0043', ''),
(83, 'MUHAMMAD AKROM FAHMI', 1, 1, 'JAKARTA', '2001-02-04', 2063, 1289, '2015-04-27', '0044', '0044', ''),
(84, 'ACHMAD FAOZI', 1, 1, 'Brebes', '2000-03-29', 1103, 1289, '2015-04-27', '0045', '0045', ''),
(85, 'MUHAMMAD RIESKY PUTRA', 1, 1, 'Jakarta', '2000-06-08', 1103, 1289, '2015-04-27', '0046', '0046', ''),
(86, 'RIZKI MAULANA', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-08-21', 1103, 1289, '2015-04-27', '0047', '0047', ''),
(87, 'IRFAN MULYANA', 1, 1, 'pandeglang', '2000-06-14', 1289, 1103, '2015-04-28', '0048', '0048', ''),
(88, 'MOHAMAD BAHRUDIN', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-07-24', 2063, 1174, '2015-04-28', '0049', '0049', ''),
(89, 'RAIHANSYAH', 1, 1, 'jakrta ', '1999-08-25', 1289, 1174, '2015-04-28', '0050', '0050', ''),
(90, 'HERMAWAN', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-01-10', 2063, 1103, '2015-04-28', '0051', '0051', ''),
(91, 'RUDI SALAM', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-07-03', 1174, 2063, '2015-04-29', '0052', '0052', ''),
(92, 'KUAT FEBRIYANTO', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-02-21', 1289, 1103, '2015-04-30', '0053', '0053', ''),
(93, 'LUTFI LUPIK HIDAY', 1, 1, 'PURWORJO', '2000-02-21', 1289, 1254, '2015-04-30', '0054', '0054', ''),
(94, 'FACHMI TRI PRASOJO', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-02-22', 1254, 1289, '2015-04-30', '0055', '0055', ''),
(95, 'OKY SAPUTRA', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-10-04', 1254, 1289, '2015-04-30', '0056', '0056', ''),
(96, 'NIKELSON', 1, 3, 'SUMATERA UTARA', '2000-05-20', 2063, 1289, '2015-04-30', '0057', '0057', ''),
(97, 'ALDI TAUFIQURRAHMAN', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-29', 2063, 1289, '2015-04-30', '0058', '0058', ''),
(99, 'RIYADI ANDY SAPUTRA', 1, 1, 'PURWOREJO', '2000-01-08', 2063, 1174, '2015-04-30', '0059', '0059', ''),
(101, 'REZA RIZKI ISHIKAWA', 1, 1, 'JAKARTA', '1998-08-12', 1103, 1289, '2015-04-30', '9980907262', '0060', ''),
(102, 'MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN', 1, 1, 'sragen', '2000-03-09', 1289, 2063, '2015-05-02', '0061', '0061', ''),
(103, 'MUHAMMAD DAVID FEBRIANSYAH JIBRAN', 1, 1, 'Jakarta', '2001-02-02', 1289, 2063, '2015-05-02', '0062', '0062', ''),
(104, 'PRAMUDYA CHANDRA UMBARAN', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-07-07', 1289, 1103, '2015-05-02', '0063', '0063', ''),
(105, 'AHMAD BAGUS SATRIO', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-07-14', 2063, 1174, '2015-05-02', '0064', '0064', ''),
(106, 'MUHAMMAD HAEDAR', 1, 1, 'BEKASI', '1999-04-02', 1254, 1289, '2015-05-02', '0065', '0065', ''),
(107, 'PAJAR BAHARI', 1, 1, 'JAKARTA', '1998-10-21', 1289, 1254, '2015-05-04', '0066', '0066', ''),
(108, 'EKANTO PRASETYO ADI', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-05-04', 1289, 1254, '2015-05-04', '0067', '0067', ''),
(109, 'TEGUH PRAYOGA', 1, 1, 'KEBUMEN', '1999-06-05', 1289, 1254, '2015-05-04', '0068', '0068', ''),
(110, 'MUHAMMAD DZAKY FADILLAH YAHYA', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-26', 2063, 1289, '2015-05-04', '0069', '0069', ''),
(111, 'AJI PAMUNGKAS', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-05', '0070', '0070', ''),
(112, 'GALIH MAULANA', 1, 1, 'BEKASI', '2000-06-09', 1289, 1254, '2015-05-05', '0071', '0071', ''),
(113, 'HILMI YAHYA', 1, 1, 'Garut', '2000-05-15', 1289, 1174, '2015-05-05', '0072', '0072', ''),
(114, 'AKMAL HAFIDH', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-05', '0073', '0073', ''),
(115, 'MUHAMMAD RAFLIANA', 1, 1, 'jakrta', '2000-05-26', 1289, 1103, '2015-05-06', '0074', '0074', ''),
(116, 'TIO LUTFI HAMBALI', 1, 1, 'BEKASI', '1999-10-30', 2063, 1254, '2015-05-06', '0075', '0075', ''),
(117, 'MUHAMMAD ANDI LALA', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-06', '0076', '0076', ''),
(118, 'DWI YULIANTO WIBOWO', 1, 1, 'Jakarta', '2000-03-27', 1254, 1103, '2015-05-07', '0078', '0078', ''),
(119, 'M. RIZKY', 1, 1, 'jakarta', '2000-06-16', 1289, 2063, '2015-05-07', '0002291391', '0077', ''),
(120, 'KUSNO HENDRAWAN S', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-12-12', 2063, 1289, '2015-05-07', '0079', '0079', ''),
(121, 'EKO SAPTO PUTRA', 1, 1, 'jakarta', '1998-04-08', 1289, 2063, '2015-05-07', '0080', '0080', ''),
(122, 'WISNU SAPUTRA', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-11-17', 1289, 1254, '2015-05-08', '0081', '0081', ''),
(123, 'M. NUR ZULFIANDA', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-31', 1289, 1254, '2015-05-08', '0082', '0082', ''),
(124, 'INDRA PURNOMO', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-12-05', 1289, 1254, '2015-05-08', '0083', '0083', ''),
(125, 'UZZI MUZHOFFAR', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-11', 1254, 2063, '2015-05-08', '0084', '0084', ''),
(126, 'DAVIT SAN HAM', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-06-12', 1103, 2063, '2015-05-08', '0085', '0085', ''),
(127, 'BAHRUL HAYAT', 1, 1, 'purwakarta', '2000-11-18', 2063, 1289, '2015-05-08', '0086', '0086', ''),
(128, 'ACHMAD AMRI', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-08', '0087', '0087', ''),
(129, 'FAJRUL FALAH', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-09', '0088', '0088', ''),
(130, 'ACHMAD FAUZI', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-01-29', 1254, 1289, '2015-05-09', '0089', '0089', ''),
(131, 'ANNISA TULJANNAH', 2, 1, 'Jakarta', '1999-08-02', 2063, 1174, '2015-05-09', '0090', '0090', ''),
(132, 'DIKI MAULANA YUSUF', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-07-23', 2063, 1103, '2015-05-09', '0091', '0091', ''),
(133, 'MUHAMAD DJIO NOVI YANTO', 1, 1, 'Jakarta', '1999-11-29', 1289, 1174, '2015-05-09', '0092', '0092', ''),
(134, 'MUHAMMAD ADI SYAHPUTRO', 1, 1, 'BOYOLALI', '1999-03-21', 1289, 1174, '2015-05-09', '0093', '0093', ''),
(135, 'DICKY AGUS SETIAWAN', 1, 1, 'KEBUMEN', '1999-08-13', 1289, 1174, '2015-05-09', '0094', '0094', ''),
(136, 'SURYA NANDA IBRAHIM', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-06-24', 1289, 1254, '2015-05-09', '0095', '0095', ''),
(137, 'AGUNG PANGESTU', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-06-24', 1103, 1289, '2015-05-09', '0096', '0096', ''),
(138, 'FAJAR SURYANA', 1, 1, 'jakarta', '2000-06-11', 1289, 1103, '2015-05-09', '0097', '0097', ''),
(139, 'RIZKI DWI HAMZAH', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-11-03', 1289, 1254, '2015-05-09', '0098', '0098', ''),
(140, 'MUHAMMAD FAKHRIF', 1, 1, 'Jakarta', '2000-02-19', 1254, 1289, '2015-05-11', '0099', '0099', ''),
(141, 'ADITYAPERMANA', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-08-08', 2063, 1103, '2015-05-11', '0100', '0100', ''),
(142, 'NUR ARIFFIN', 1, 1, 'BEKASI', '1999-11-13', 1254, 1103, '2015-05-11', '0101', '0101', ''),
(143, 'IQWANUL HAKIKI', 1, 1, 'jakarta ', '2000-08-21', 1254, 1103, '2015-05-11', '0102', '0102', ''),
(144, 'MAULANA BAGUS FEBRIYANTO', 1, 1, 'tegal', '2000-02-06', 1289, 1254, '2015-05-11', '0103', '0103', ''),
(145, 'ADITYA KUSUMA ROWI', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-04-19', 1289, 1254, '2015-05-11', '0104', '0104', ''),
(147, 'ALDINUGROHO', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-11', '0105', '0105', ''),
(148, 'JEFRY PRASETYO', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-11', '0106', '0106', ''),
(149, 'MUHAMMAD ARMAN FIRDAUS', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-04-05', 1254, 2063, '2015-05-11', '0107', '0107', ''),
(150, 'ROLIN YUSTRIA', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-07-27', 1254, 1174, '2015-05-11', '0108', '0108', ''),
(151, 'NAUFAL MUHAMMAD T', 1, 1, 'KLATEN', '2000-04-22', 1289, 2063, '2015-05-11', '0109', '0109', ''),
(152, 'MUHAMMAD FATHUL', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-25', 1289, 1254, '2015-05-11', '0110', '0110', ''),
(153, 'RENDI MAULANA', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-02-20', 2063, 1289, '2015-05-11', '0111', '0111', ''),
(154, 'RIZKI ARDIANSYAH PUTRA', 1, 1, 'jakarta timur', '1999-10-13', 2063, 1289, '2015-05-11', '0112', '0112', ''),
(155, 'ARIF SETIAWAN', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-07', 1289, 1254, '2015-05-11', '0113', '0113', ''),
(156, 'RIDWAN ARDIANSYAH', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-08-07', 2063, 1254, '2015-05-11', '0114', '0114', ''),
(157, 'YULISTIYANA', 2, 1, 'JAKARTA', '1999-04-26', 1174, 2063, '2015-05-11', '0115', '0115', ''),
(158, 'YOSEF YONANDA', 1, 1, 'indramayu', '1999-11-27', 1254, 1289, '2015-05-11', '0116', '0116', ''),
(159, 'MUHAMMAD DWI CAHYO', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-06-10', 1289, 1103, '2015-05-11', '0117', '0117', ''),
(160, 'AGUNG HENDRAWAN', 1, 1, 'magelang', '2000-03-13', 1254, 1174, '2015-05-11', '0118', '0118', ''),
(161, 'RIZKINUGROHO', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-12-18', 1289, 1103, '2015-05-12', '0', '0119', ''),
(162, 'FAUZAN ALFIANSYAH', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-11-07', 1254, 1289, '2015-05-12', '0120', '0120', ''),
(163, 'AHMAD JAIS', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-12', '0121', '0121', ''),
(164, 'HAROM', 1, 1, 'JAKARTA', '2000-03-12', 1289, 1103, '2015-05-12', '0122', '0122', ''),
(165, 'PUTRA TRI PRASTYO', 1, 1, 'BEKASI', '2000-07-16', 1103, 1174, '2015-05-12', '0123', '0123', ''),
(166, 'ABDUL AZIZ', 1, 1, 'JAKARTA', '1999-05-07', 1289, 1103, '2015-05-12', '0124', '0124', ''),
(168, 'MUHAMAD FACHRI SYAHPUTRA', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-12', '0126', '0126', ''),
(169, 'RIZQY DANENDRA', 1, 1, 'JAKARTA', '2001-02-08', 1254, 1174, '2015-05-12', '0011173783', '0127', ''),
(170, 'EGI ROHMAN', 1, 0, '', '0000-00-00', 0, 0, '2015-05-12', '0128', '0128', ''),
(171, 'tes', 0, 0, 'sdad', '0000-00-00', 0, 0, '0000-00-00', '', '09090', 'sdsadsad');
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- Struktur dari tabel `multiupload`
--
 
51&q=VYTVOŘIT&lr=long_cs">VYTVOŘIT 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL 51&q=LI%20NE%20EXISTUJE&lr=long_cs">LI 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE EXISTUJE `multiupload` (
`id` 51&q=INT&lr=long_cs">int(11) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `nama` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(100) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `size` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(100) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `type` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(100) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `dir` 51&q=TEXT&lr=long_cs">text 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL
) 51&q=ENGINE&lr=long_cs">ENGINE=51&q=INNODB&lr=long_cs">InnoDB 51&q=DEFAULT&lr=long_cs">DEFAULT 51&q=CHARSET&lr=long_cs">CHARSET=latin1 51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT=6 ;
 
--
-- Dumping data untuk tabel `multiupload`
--
 
51&q=INSERT&lr=long_cs">INSERT 51&q=INTO&lr=long_cs">INTO `multiupload` (`id`, `nama`, `size`, `type`, `dir`) 51&q=VALUES&lr=long_cs">VALUES
(1, '2015-05-21 13.16.08.jpg', '293566', 'image/jpeg', 'upload/2015-05-21 13.16.08.jpg'),
(2, '2015-05-21 13.22.11.jpg', '326486', 'image/jpeg', 'upload/2015-05-21 13.22.11.jpg'),
(3, '11188473_690890801034110_552921107037786929_n.jpg', '19935', 'image/jpeg', 'upload/11188473_690890801034110_552921107037786929_n.jpg'),
(4, 'alldebrid30_3.png', '145640', 'image/png', 'upload/alldebrid30_3.png'),
(5, 'aska.jpg', '141976', 'image/jpeg', 'upload/aska.jpg');
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
 
--
-- Struktur dari tabel `tbl_user`
--
 
--
-- Struktur dari tabel `t_jurusan`
--
 
51&q=VYTVOŘIT&lr=long_cs">VYTVOŘIT 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL 51&q=LI%20NE%20EXISTUJE&lr=long_cs">LI 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE EXISTUJE `t_jurusan` (
`id_jur` 51&q=INT&lr=long_cs">int(5) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `jurusan` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(30) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `jur_ket` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(10) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `kdjur` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(10) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `quota` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(5) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `kelas` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(5) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL,
 `bayar` 51&q=VARCHAR&lr=long_cs">varchar(20) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL
) 51&q=ENGINE&lr=long_cs">ENGINE=51&q=INNODB&lr=long_cs">InnoDB 51&q=DEFAULT&lr=long_cs">DEFAULT 51&q=CHARSET&lr=long_cs">CHARSET=latin1 51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT=2064 ;
 
--
-- Dumping data untuk tabel `t_jurusan`
--
 
51&q=INSERT&lr=long_cs">INSERT 51&q=INTO&lr=long_cs">INTO `t_jurusan` (`id_jur`, `jurusan`, `jur_ket`, `kdjur`, `quota`, `kelas`, `bayar`) 51&q=VALUES&lr=long_cs">VALUES
(0, 'Kosong', '', '', '', '', ''),
(1103, 'TITL', '', '', '160', '4', '3400000'),
(1174, 'TAV', '', '', '120', '2', '3400000'),
(1254, 'TP', '', '', '160', '4', '3400000'),
(1289, 'TKR', '', '', '160', '4', '3400000'),
(2063, 'TKJ', '', '', '160', '4', '4045000');
 
--
-- Indexes for dumped tables
--
 
--
-- Indexes for table `evenement`
--
 
 
--
-- Indexes for table `master`
--
51&q=ALTER&lr=long_cs">ALTER 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL `master`
 51&q=ADD&lr=long_cs">ADD 51&q=PRIMARY%20KEY&lr=long_cs">PRIMARY KEY (`id_daftar`);
 
--
-- Indexes for table `multiupload`
--
 
51&q=ALTER&lr=long_cs">ALTER 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL `t_jurusan`
 51&q=ADD&lr=long_cs">ADD 51&q=PRIMARY%20KEY&lr=long_cs">PRIMARY KEY (`id_jur`);
 
--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--
 
--
-- AUTO_INCREMENT for table `evenement`
--
--
-- AUTO_INCREMENT for table `master`
--
51&q=ALTER&lr=long_cs">ALTER 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL `master`
51&q=MODIFY&lr=long_cs">MODIFY `id_daftar` 51&q=INT&lr=long_cs">int(5) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL 51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT,51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT=172;
 
51&q=ALTER&lr=long_cs">ALTER 51&q=STŮL&lr=long_cs">STŮL `t_jurusan`
51&q=MODIFY&lr=long_cs">MODIFY `id_jur` 51&q=INT&lr=long_cs">int(5) 5.1/v/ne-zadali-operators.html">NE 51&q=NULL&lr=long_cs">NULL 51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT,51&q=AUTO_INCREMENT&lr=long_cs">AUTO_INCREMENT=2064;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

Disini saya mengunakan 2 Tabel yaitu tabel master & t_jurusan dimana nantinya untuk mengambil rekap data setiap jurusan, setelah selesai dengan database & tabel seperti diatas sekarang kita buat file data.php untuk mengambil data nya dengan JSON

<?php
$con = mysql_connect("localhost","root","");
 
-li (!$con) {
 zemřít('Could not connect: ' . mysql_error());
}
 
mysql_select_db("tutorial", $con);
 
$výsledek = mysql_query("SELECT * FROM t_jurusan");
 
$rows = pole();
zatímco($r = mysql_fetch_array($výsledek)) {
 
 
	$kode= $r[0];
	$řádek[0] = $r[1];
 
	$hasil2 = mysql_query("SELECT count(*) as jum FROM master WHERE jrsn_pil1 = '$kode'");
  $data2 = mysql_fetch_row($hasil2);
  $řádek[1] = $data2[0];
 
 
	array_push($rows,$řádek);
}
 
tisk json_encode($rows, JSON_NUMERIC_CHECK);
 
mysql_close($con);
?>

Untuk Set up Chart nya seperti ini

var options = {
  chart: {
    renderTo: 'container',
    plotBackgroundColor: null,
    plotBorderWidth: null,
    plotShadow: false
  },
  titul: {
    text: 'Web Sales & Marketing Efforts'
  },
  tooltip: {
    formatter: funkce() {
      vrátit se '<b>'+ this.point.name +'</b>: '+ this.percentage +' %';
    }
  },
  plotOptions: {
    pie: {
      allowPointSelect: true,
      cursor: 'pointer',
      dataLabels: {
        enabled: true,
        color: '#000000',
        connectorColor: '#000000',
        formatter: funkce() {
          vrátit se '<b>'+ this.point.name +'</b>: '+ this.percentage +' %';
        }
      }
    }
  },
  series: [{
    type: 'pie',
    name: 'Browser share',
    data: []
  }]
}

Sekarang kita ambil data Json seperti dibawah ini

$.getJSON("data.php", funkce(json) {
  options.series[0].data = json;
  chart = new Highcharts.Chart(options);
});

Script lengkap seperti dibawah ini :

<!DOCTYPE HTML>
<html>
	<hlava>
 
  <titul>Vytváření koláčových grafů pomocí Highcharts a Mysql v PHP</titul>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="utf-8">
  <styl>
   html, tělo, #map-canvas {
    height: 100%;
    margin: 0px;
    vycpávka: 0px
   }
  </styl>
	<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" media="screen">
	<link href="assets/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet" media="screen">
 
		<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.2.1.1.min.js"></skript>
		<script type="text/javascript">
		$(document).ready(funkce() {
			var options = {
				chart: {
	        renderTo: 'container',
	        plotBackgroundColor: null,
	        plotBorderWidth: null,
	        plotShadow: false
	      },
	      titul: {
	        text: 'Statistik Pendaftar Berdasarkan Jurusan'
	      },
	      tooltip: {
	        formatter: funkce() {
	          return '<b>'+ this.point.name +'</b>: '+ this.percentage +' %';
	        }
	      },
	      plotOptions: {
	        pie: {
	          allowPointSelect: true,
	          cursor: 'pointer',
	          dataLabels: {
	            enabled: true,
	            color: '#000000',
	            connectorColor: '#000000',
	            formatter: funkce() {
	              return '<b>'+ this.point.name +'</b>: '+ this.percentage +' %';
	            }
	          }
	        }
	      },
	      series: [{
	        type: 'pie',
	        name: 'Browser share',
	        data: []
	      }]
	    }
 
	    $.getJSON("data.php", funkce(json) {
				options.series[0].data = json;
	    	chart = new Highcharts.Chart(options);
	    });
 
 
 
   	});  
		</skript>
		<script src="assets/js/highcharts.js"></skript>
    <script src="assets/js/exporting.js"></skript>
	</hlava>
	<tělo>
		<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
   <div class="navbar-inner">
    <div class="container">
     <button type="button" class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></rozpětí>
      <span class="icon-bar"></rozpětí>
      <span class="icon-bar"></rozpětí>
     </knoflík>
     <a class="brand" href="http://andeznet.com">AndezNet</A>
     <div class="nav-collapse collapse">
      <ul class="nav">
       <li class="active"><a href="media.php">Back To Home</A></li>
      </ul>
     </div><!--/.nav-collapse -->
    </div>
   </div> 
 </div>
 
		<div class="row-fluid">
			<div class="span12">
			 <div class="row-fluid">
				<div class="alert alert-info">
					<a name="contact"></A>
 
				</div><!--/span-->
			 </div><!--/row-->
			</div><!--/span-->
	</div><!--/row-->	
 
 
		<div id="container" style="min-width: 400px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
 
 
	<div class="row-fluid">
			<div class="span12">
			 <div class="row-fluid">
				<div class="alert alert-info">
					<a name="contact"></A>
				 <h2>www.andeznet.com</h2>
				 <p class="text-info">Gudang Teknologi & Informasi</p>
				 <p>&copy; <a href="http://andeznet.com">www.andeznet.com</A>&nbsp<?php echo date("Y");?></p>
				</div><!--/span-->
			 </div><!--/row-->
			</div><!--/span-->
	</div><!--/row-->	
 
	</tělo>
</html>

Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul seperti gambar dibawah ini

piechart

Mudah bukan?? hehe sekian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaatHAPPY CODING & PROGRAMING

Untuk zdrojový kód lengkap bisa download DISINIYou may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.