Zálohujte a obnovujte databázi MySQL v PHP – Bootstrap

Ahoj všichni, setkejte se se mnou znovu portgastea, fešák ze sundy he.he.he , tento tutoriál je Zálohování a obnova databáze MySQL v PHP pomocí Bootstrap tampilan.

Důrazně doporučujeme provádět pravidelné zálohy naší databáze, vytvořením zálohy nám umožní vytvořit záložní soubor pro případ, že by později došlo k poškození hlavní databáze. Na tutoriálu jak záloha obnovení databáze MySQL v PHP tentokrát si procvičíme zálohování a obnovu tabulek databáze MySQL s bootstrap displejem, aby to bylo zajímavější.

Dobře, pojďme vytvořit skript připojení k databázi, jak je uvedeno níže

spojení   
<?php
// definovat připojení k databázi
$server = "localhost";
$uživatelské jméno = "root";
$Heslo = "12345";
$databáze = "tutorial";
 
// Připojení a výběr databáze na serveru
mysql_connect($server,$uživatelské jméno,$Heslo) nebo zemřít("Koneksi gagal");
mysql_select_db($databáze) nebo zemřít("Database tidak bisa dibuka");
?>

vytvoříme soubor indexu, jak je uvedeno níže :

<!DOCTYPE html>
<pouze html="en">
 <hlava>
  <meta znaková sada="utf-8">
  <titul>Vzorová skupina aplikací Andeznet</titul>
  <meta název="viewport" obsah="width=device-width, počáteční měřítko=1,0">
  <meta název="description" obsah="">
  <meta název="author" obsah="">
 
  <!-- Styly -->
	  <odkaz href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" média="screen">
    <odkaz href="assets/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet" média="screen">
		 <odkaz href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" média="screen">
 
  <styl>
   tělo {
    vycpávka-horní: 60px; /* 60px, aby se kontejner dostal až na konec horní lišty */
   }
  </styl>
  <odkaz href="assets/css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
 
  <!-- HTML5 shim, pro IE6-8 podpora prvků HTML5 -->
  <!--[-li lt IE 9]>
   <skript src="../assets/js/html5shiv.js"></skript>
  <![endif]-->
 
  <!-- Oblíbené a dotek ikony -->
  <odkaz rel="apple-touch-icon-precomposed" velikosti="144x144" href="assets/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png">
  <odkaz rel="apple-touch-icon-precomposed" velikosti="114x114" href="assets/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png">
   <odkaz rel="apple-touch-icon-precomposed" velikosti="72x72" href="assets/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png">
          <odkaz rel="apple-touch-icon-precomposed" href="assets/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png">
                  <odkaz rel="shortcut icon" href="assets/ico/logoandeznet.png">
 </hlava>
 
 <tělo>
 
  <div třída="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
   <div třída="navbar-inner">
    <div třída="container">
     <typ tlačítka="button" třída="btn btn-navbar" data-přepnout="collapse" data-cílová=".nav-collapse">
      <rozpětí třída="icon-bar"></rozpětí>
      <rozpětí třída="icon-bar"></rozpětí>
      <rozpětí třída="icon-bar"></rozpětí>
     </knoflík>
     <A třída="brand" href="http://andeznet.com">AndezNet</A>
     <div třída="nav-collapse collapse">
      <ul třída="nav">
       <li třída="active"><a href="media.php">Domov</A></li>
 
				<li třída="dropdown">
					<A třída="dropdown-toggle" data-přepnout="dropdown" href="#">Příklad aplikace<b třída="caret"></b></A>
				<ul třída="dropdown-menu">
				 <li>
         <tabindex="-1" href="statistik.php">Statistiky registrujících</A>
        </li>
				<li>
         <tabindex="-1" href="backuprestore.php">Obnova zálohy</A>
        </li>
				<li>
				<tabindex="-1" href="carialamat.php">Vyhledávání adresy</A>
				</li>
				<li>
				<tabindex="-1" href="playerbootsrap/index.html">Mp3 přehrávač</A>
				</li>
				</ul>
				</li>
 
			 <li><a href="#">O</A></li>
 
       <li>
				<a href="logout.php" id="logout" při kliknutí="return confirm('Jsi si jistá?')">
				<i třída="ace-icon fa fa-power-off"></i>
				Odhlásit se
			</A>
			</li>
      </ul>
     </div><!--/.nav-kolaps -->
    </div>
   </div>
  </div>
 
  <div třída="container">
 
  </div>
</div>
 
 
 
<!-- V javascriptu
  ==================================================== -->
  <!-- Umístěn na konec dokumentu, takže se stránky načítají rychleji -->
  <skript src="assets/js/jquery.js"></skript>
  <skript src="assets/js/bootstrap.min.js"></skript>
 
 
 </tělo>
</html>

Nyní vytvoříme PHP skript pro zálohování & obnovit

<?php
 
        //Stáhnout zálohu souboru ==============================================
        -li(isset($_DOSTAT['nama_file']))
        {
          $soubor = $back_dir.$_DOSTAT['nama_file'];
 
          -li (soubor existuje($soubor))
          {
            záhlaví('Popis obsahu: Přenos souboru');
            záhlaví('Typ obsahu: aplikace/oktetový proud');
            záhlaví('Obsah-dispozice: příloha; filename='.základní jméno($soubor));
            záhlaví('Content-Transfer-Encoding: binární');
            záhlaví('Platnost vyprší: 0');
            záhlaví('Kontrola mezipaměti: soukromý');
            záhlaví('Pragma: soukromý');
            záhlaví('Obsah-délka: ' . velikost souboru($soubor));
            ob_čistý();
            spláchnout();
            readfile($soubor);
            výstup;
 
          }
          jiný
          {
            echo "file {$_DOSTAT['nama_file']} již není k dispozici.";
          }
 
        }
 
        //Záložní databáze ================================================== =
        -li(isset($_POŠTA['záloha']))
        {
          záloha($soubor);
 
					echo 'Zálohování databáze bylo dokončeno <a style="cursor:ukazatel" href="'.$soubor.'" title="Download">Stáhnout databázi souborů</A>';
 
          echo "<před>";
          tisk_r($vrátit se);
          echo "</před>";
        }
        jiný
        {
          odstaveno($_POŠTA['záloha']);
        }
 
        //Obnovit databázi ==================================================
        -li(isset($_POŠTA['obnovit']))
        {
          obnovit($_FILES['datový soubor']);
 
          echo "<před>";
          tisk_r($linky);
          echo "</před>";
        }
        jiný
        {
          odstaveno($_POŠTA['obnovit']);
        }
 
        ?>
 
 
      <?php
 
      funkce obnovit($soubor) {
        globální $zbytek_dir;
 
        $nama_file	= $soubor['název'];
        $ukrn_file	= $soubor['velikost'];
        $tmp_file	= $soubor['tmp_name'];
 
        -li ($nama_file == "")
        {
          echo "Fatal Error";
        }
        jiný
        {
          $adresa souboru	= $zbytek_dir.$nama_file;
          $chrámová linie	= pole();
 
          -li (move_uploaded_file($tmp_file , $adresa souboru))
          {
 
            $chrámová linie	= '';
            $linky		= soubor($adresa souboru);
 
            pro každého ($linky tak jako $čára)
            {
              -li (substr($čára, 0, 2) == '--' || $čára == '')
                pokračovat;
 
              $chrámová linie .= $čára;
 
              -li (substr(oříznout($čára), -1, 1) == ';')
              {
                mysql_query($chrámová linie) nebo tisk('Query gagal \'<silný>' . $chrámová linie . '\': ' . mysql_error() . '<br /><br />');
 
                $chrámová linie = '';
              }
            }
            echo "<centrum>Úspěšně obnovit databázi, prosím zkontrolujte.</centrum>";
 
          }jiný{
            echo "Proses upload gagal, chyba kódu = " . $soubor['chyba'];
          }
        }
 
      }
 
      funkce záloha($nama_file,$tabulky = '')
      {
        globální $vrátit se, $tabulky, $back_dir, $databáze ;
 
        -li($tabulky == '')
        {
          $tabulky = pole();
          $výsledek = @mysql_list_tables($databáze);
          zatímco($řádek = @mysql_fetch_row($výsledek))
          {
            $tabulky[] = $řádek[0];
          }
        }jiný{
          $tabulky = is_array($tabulky) ? $tabulky : explodovat(',',$tabulky);
        }
 
        $vrátit se	= '';
 
        pro každého($tabulky tak jako $stůl)
        {
          $výsledek	 = @mysql_query('VYBRAT * Z '.$stůl);
          $počet_polí = @mysql_num_fields($výsledek);
 
          //vložte dotaz na přetažení tabulky, chcete-li starou tabulku později odstranit
          $vrátit se	.= "DROP TABLE IF EXISTS ".$stůl.";";
          $řádek2	 = @mysql_fetch_row(mysql_query('ZOBRAZIT VYTVOŘIT TABULKU'.$stůl));
          $vrátit se	.= "\n\n".$řádek2[1].";\n\n";
 
          pro ($i = 0; $i < $počet_polí; $i++)
          {
            zatímco($řádek = @mysql_fetch_row($výsledek))
            {
              $vrátit se.= 'VLOŽ DO '.$stůl.' HODNOTY(';
 
              pro($j=0; $j<$počet_polí; $j++)
              {
                $řádek[$j] = @čárky($řádek[$j]);
                $řádek[$j] = @ereg_replace("\n","\\n",$řádek[$j]);
                -li (isset($řádek[$j])) { $vrátit se.= '"'.$řádek[$j].'"' ; } jiný { $vrátit se.= '""'; }
                -li ($j<($počet_polí-1)) { $vrátit se.= ','; }
              }
              $vrátit se.= ");\n";
            }
          }
          $vrátit se.="\n\n\n";
        }
 
        $nama_file;
 
        $Rukojeť = fopen($back_dir.$nama_file,'w+');
        fwrite($Rukojeť, $vrátit se);
        fzavřít($Rukojeť);
      }
      ?>

Vložte výše uvedený php skript do souboru index.php za <třída div=”kontejner”> poté jej spustíme na localhost http://localhost/tutorial , pokud je to správné, bude to vypadat jako na obrázku níže .

záloha

Obnovit to takhle

obnovit pomocí php bootstrap

Dobře, tentokrát tento tutoriál dokončil,Chcete-li stáhnout zdrojový kód, můžete si přímo stáhnout aplikaci KSC Ver.1.0.0, je v něm přihlašovací formulář, Registrovat,záloha,obnovit & Soucecode kolekce z Tutorial AndezNET.com sdílím ZDARMA.

STAŽENÍ

Mohlo by se vám také líbit...

6 Odpovědi

 1. červenka říká:

  Zeptal jsem se, když bylo obnovení příliš velké, jak mohu dosáhnout úspěchu při obnovení databáze gt..

 2. Arul říká:

  Děkujeme za sdílení zálohy db, tapi saya coba ada permasalahan saat download file sql tidak bekerja, tidak langsung download file .sql melainkan ke tab baru.

 3. Frandy říká:

  koc gak bisa di download ya ??

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.